Laser Cutter Epilog Mini 24 – Veiligheid

gevaar

BRANDGEVAAR!

  • Houd een brandblusser bij de hand en zorg dat u weet hoe die te gebruiken.
  • Blijf ALTIJD in de buurt van de machine als die aan het werk is. Blijf opletten.
  • Verwijder restafval uit de lade onder het werkblad.
  • Houd de omgeving van de machine opgeruimd en schoon.

LASER-STRAAL – Vermijd oog- en huidcontact met laserstraal (reflecties). Gebruik bij snijden het honingraat werkblad.

GEVAARLIJKE STOFFEN – Werk NOOIT met PVC of vinyl. Zorg dat ALTIJD de afzuiger aan staat terwijl de machine werkt en bij snijwerk óók de compressor.