Digitale Freesmachine ShopBot – Veiligheid

gevaar

NOOD-STOP = SPATIE-balk op laptop, EMERGENCY-BUTTON (ROOD/GEEL) of CONTROL BOX SCHAKELAAR LINKSOM = UIT

  1. Zet ALTIJD de afzuiger AAN als de machine aan het werk is.
  2. Gebruik ALTIJD oog- en oorbeschermers, liefst ook schoenen met stalen neuzen; GEEN loshangende haren, kleren, sieraden.
  3. Blijf uit de buurt van de machine als die aan het werk is en zorg dat u niet geraakt kunt worden door eventueel rondvliegend restmateriaal of hulpstukken.
  4. Zet de machine UIT voordat je een werkstuk (ver)plaatst of een beitel in positie brengt. Zorg dat het werkstuk goed vast zit, zowel bij de start als tijdens het proces.
  5. OEFEN het gebruik van de Shopbot en de software zonder de as te laten draaien.
  6. Gebruik de machine NIET wanneer u MOE bent.
  7. Laat de machine NOOIT onbeheerd aan het werk.