Digitale Freesmachine ShopBot – Intro

Het Fab Lab Paramaribo beschikt over een digitale freesmachine ShopBot PRSalpha 96-60-6. Op basis van een 2D- of 3D-ontwerp in uw computer, omgezet in freesinstructies, kan deze machine grote materialen, vlak of niet, frezen. Dat kan tot veranderingen aan de oppervlakte leiden (graveren, ornamenten) en tot door-en-door snijwerk. De ShopBot kan overweg met hout, steen, marmer, aluminium, afhankelijk van de beschikbare beitels. De maximale afmeting van het materiaal is 240 x 150 x 15 cm.

Het werken met de digitale freesmachine komt in het kort neer op:

  1. het maken van een 2D- of 3D-ontwerp;
  2. het daaraan toevoegen van snij-instructies en het laten genereren van een ShopBot Part bestand;
  3. het openen en laten “afspelen” van het ShopBot Part bestand in de bedieningscomputer van de ShopBot; deze stuurt de opdrtachten uit het ShopBot Part bestand één voor één door naar de ShopBot.

Ontwerp

Het werken met de digitale frees start met het maken van een 2D- of 3D-ontwerp. Niet elk 3D-ontwerp is mogelijk. De freesmachine kan namelijk alleen in vertikale richting frezen. U kunt uw ontwerp ook baseren op ontwerpen die u op Internet kunt vinden en op tips uit de actieve ShopBot community. Belangrijk is dat u uiteindelijk een DXF-bestand overhoudt.

Voorbereiding

Met het programma Partworks gaat uw computermodel uitbreiden met informatie  over materiaal, tools (beitels) en gewenste bewerkingsvolgorde. Het resultaat slaat u op als Vector Carve bestand (voor latere wijzigingen) en exporteert u als SBP (ShopBot Part) bestand met machine-instructies voor de ShopBot.

Snijden / graveren

U monteert de juiste beitel op de draai-as van de ShopBot, bevestigt het materiaal op de grondplaat en start de machine en de afzuiginstallatie. Via de bedieningscomputer start u het ShopBot Control programma. Daarin opent u het ShopBot Part bestand met de machine-instructies. U kunt nog wat laatste wijzigingen aanbrengen (bijv. het begin-punt van het snijwerk verplaatsen, de schaal van uw model wijzigen) en dan start u het “afspelen” van het ShopBot Part bestand en gaat de machine aan het werk. Via de bedieningscomputer ziet u de vorderingen en kunt u eventueel ingrijpen.