Digitale Freesmachine ShopBot – Gebruik: 2. Uitvoering

U voorziet de ShopBot van de juiste beitel, bevestigt het materiaal en start de machine en de afzuiginstallatie. U start vervolgens op de bedieningscomputer het ShopBot Control programma, u opent uw ShopBot Part bestand, voert eventuele laatste wijzigingen door en start de uitvoering van de machine-instructies.

Procedure:

  1. Bevestigen van de tool – Pak de juiste “collet” (ringkas) voor uw beitel; druk de collet in de houder totdat deze vast klikt; draai de collet-houder in de spindle (draai-as) tot de groeven net niet de collet raken; pak de vlakke zijden van de draai-as beet met een 27 mm moersleutel; gebruik de zwarte ER25 Collet Moersleutel om de collet-houder vast te pakken en op de draai-as te bevestigen. Zorg dat de plastic stofkap (weer) om de beitel heen zit.
  2. Bevestigen materiaal – Schroef uw materiaal vast in de ShopBot-tafel.
  3. Inschakelen ShopBot – Zet de hoofdschakelaar aan; draai de sleutel in de control box van de ShopBot om; draai de schakelaar en vervolgens de geel rode schakelaar van de control-box aan en druk op de Reset-knop.
  4. Opstarten ShopBot Control software – Verbind (nu pas) de USB-kabel van de Shopbot met de bedieningscomputer; start het ShopBot Control programma “SB3”; breng het in de Cut/Engrave mode; u ziet dan een rood positie-venster, een smal commando-venster en een groter venster dat zicht kan bieden op de inhoud van een ShopBot Part bestand.
  5. Positioneren van de Shopbot – In SB3 klikt u in het rode ShopBot positie-venster op “Show Keypad”; in het gele keypad-venster kunt u vervolgens via de Pijl-, PgUp- en PgDn-toetsen de Shopbot naar de gewenste uitgangspositie laten gaan. Geef dan de commando’s ZX en ZY om op die positie X=0 en Y=0 in te stellen. Gebruik de metalen strip die naast de draai-as hangt voor het instellen van Z=0. Leg daartoe de strip plat op het materiaal, onderaan de draai-as. Geef vervolgens de opdracht C2 en de Shopbot stelt automatisch Z=0 vast. Handmatig kunt u dit zelf doen via ZZ.
  6. Snijden / graveren – Start de afzuiger; geef de opdracht FP en open het ShopBot Part bestand; controleer het gele venster met standaard parameterwaarden en pas deze eventueel aan; druk op Enter; de ShopBot begint te werken; op het moment dat de draai-as ingeschakeld moet worden krijgt u een melding op het scherm; druk EERST op de ShopBot de Start-knop in (de draai-as begint te draaien); druk DAARNA op OK in uw ShopBot Control Programma. De ShopBot doet zijn werk en stopt uiteindelijk automatisch. Stop dan ook de afzuiger.
  7. Onderbreken / afsluiten – In geval van nood drukt u op de spatiebalk, op één van de ronde rood/gele knoppen of draait u de geel/rode hoofdschakelaar op de controlbox om. Bent u klaar met uw werkzaamheden, beweeg dan de draai-as omhoog zodat er voldoende ruimte tussen materiaal en draai-as ontstaat; sluit het SB3-programma en de bedieningscomputer; ontkoppel de USB-kabel en schakel de ShopBot uit met de schakelaar op de control box, draai de sleutel naar links en zet de hoofdschakelaar uit. Vervolgens kunt u het materiaal loschroeven en de beitel losmaken en opbergen.