Digitale Freesmachine ShopBot – Gebruik

Voorbereiding

U gaat uw computermodel (DXF-bestand) uitbreiden met informatie over uw materiaal en snij-instructies. Het resultaat slaat u op als Vector Carve bestand (voor latere bewerking) en exporteert u als SBP (ShopBot Part) bestand met instructies voor de ShopBot.
> Voorbereiding

Uitvoering

U voorziet de ShopBot van de juiste beitel, bevestigt het materiaal en start de machine en de afzuiginstallatie. U start vervolgens op de bedieningscomputer het ShopBot Control programma, u opent uw ShopBot Part bestand, voert eventuele laatste wijzigingen door en start de uitvoering van de machine-instructies.
> Uitvoering