3D Scanner CreaForm REVscan – Intro

Het Fab Lab Paramaribo beschikt over een mobiele CreaForm 3D scanner van het type REVscan. Hiermee kan men bestaande voorwerpen “reversed engineeren” door er achteraf een computermodel van te maken. Grote objecten kan men in meerdere gedeelten scannen. Via de computer zijn de deel-resultaten dan weer tot één geheel samen te voegen. De scanner werkt het best bij objecten die niet doorschijnend of reflecterend zijn en een omvang hebben van max. 60 x 60 x 60 cm.

Een reserve-onderdeel dat niet meer te krijgen is en u daarom zou willen namaken, een kostbaar museumstuk waarvan u een replica zou willen maken voor gebruik in het onderwijs, een klein borstbeeld van uw geliefde, levensecht en zonder beeldhouwer, een 3D scan is in deze gevallen de eerste stap.
Met de handscanner wordt een voorwerp van zoveel mogelijk kanten belicht. Het resultaat is een 3D “puntenzwerm” waarmee in een 3D tekenprogramma een 3D model gecompleteerd kan worden. Om het bovenstaande mogelijk te maken moet u de scanner een handje helpen. Voordat u met scannen begint, dient u willekeurig een aantal markering-stickertjes op uw object en zijn directe omgeving te plaatsen. Als de scanner telkens tenminste vier van die stickertjes ziet, kan hij de verschillende foto’s gemakkelijker aan elkaar knopen. Het helpt ook als uw object geen reflecterende of doorzichtige delen heeft. Zo nodig maakt u met poeder bepaalde delen tijdelijk ondoorzichtig.

De 3D scanner projecteert een kruis van onzichtbaar laserlicht op het object dat u wilt scannen en fotografeert het resultaat. Het resultaat wordt automatisch opgeslagen in de bedieningscomputer. Terwijl u met de handscanner langs en over het object beweegt, worden zo honderden foto’s gemaakt. De bedieningscomputer knoopt al die foto’s als het ware aan elkaar. Zo ontstaat een 3D model (eigenlijk een 3D puntenzwerm of maaswerk) van uw object in de computer. Dit model is kleurloos. U kunt het als één geheel exporteren en daarna bewerken in een 3D tekenprogramma.

Bij het scannen van levende wezens vormt het laserlicht een aandachtspunt. De laserstraal is weliswaar niet erg krachtig, maar direct contact, m.n. met de ogen moet vermeden worden. Een handicap is dat een levend object tijdens het scannen niet mag bewegen.

Het resultaat van een scan is niet zo maar op een 3D printer te printen. Het resultaat is namelijk niet het model van een vast voorwerp, maar eerder het model van een dun “vliesje” aan de buitenkant ervan. Dat “vliesje” is bovendien niet een gesloten oppervlak, maar een grote verzameling punten (maaswerk). Het resultaat moet u als het ware “overtrekken” in een 3D tekenprogramma om er een model met vaste vlakken van enige dikte van te maken. De mogelijkheden van dergelijke programma’s zijn zeer uitgebreid.