3D Printer ZPrinter 850 – Veiligheid

gevaar

3D Printer

Aanbevolen: Draag bij werkzaamheden waarbij poeder gebruikt wordt een mondkapje en wegwerp handschoenen.

Verplicht: Draag bij Printer checken (vóór het printen) en Printer schoonmaken (ná het printen) altijd wegwerp handschoenen.

Pas op: Poeder ZP150 en Binder ZB61 – Kan ogen, huid, slijmvliezen en luchtwegen irriteren. Innemen is schadelijk. Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Gebruik stofbril en wegwerp handschoenen.

EHBO: frisse lucht, ogen en mond spoelen met (veel) water, arts waarschuwen.

Zie ook: Informatie op de verpakking van het materiaal en het MSDS (Material Safety Data Sheet).

gevaar

Powder Recycling Station

Aanbevolen: Draag bij werkzaamheden waarbij poeder gebruikt wordt een mondkapje en wegwerp handschoenen.

Pas op: Er kunnen scherpe deeltjes van het werkstuk losschieten. Bescherm uw ogen door via het plexiglas te kijken. Zorg ook dat toeschouwers (kinderen!) dat doen.

Pas op: Poeder ZP150 en Binder ZB61 – Kan ogen, huid, slijmvliezen en luchtwegen irriteren. Innemen is schadelijk. Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Gebruik stofbril en wegwerp handschoenen.

EHBO: frisse lucht, ogen en mond spoelen met (veel) water, arts waarschuwen.

Zie ook: Informatie op de verpakking van het materiaal en het MSDS (Material Safety Data Sheet).

gevaar

Workbench

Verplicht: Gebruik veiligheidsbril (met zijkanten), mondkapje en wegwerp handschoenen (niet van PVC, nylon of katoen) en laboratoriumjas.

Pas op: Vloeistof Z-Bond 90 is gevaarlijk voor ogen en huid (plakt snel vast). De vloeistof is vluchtig, pas op met inademen en zorg voor ventilatie van boven naar beneden. De vloeistof is brandbaar.

EHBO: frisse lucht, ogen en mond spoelen met (veel) water, arts waarschuwen.

Zie ook: Informatie op de verpakking van het materiaal en het MSDS (Material Safety Data Sheet).