3D Printer Cartesio LD v0.8 – Veiligheid

Elektrische schok: Pas op met stroomvoerende delen! De spanning is laag, maar de stroomsterkte kan hoog zijn.

Brandwonden: De extruder en de grondplaat kunnen zeer heet zijn (ook als de stroom al is uitgeschakeld). Draag veiligheidshandschoenen.

Mechanisch: De Cartesio is een open machine met bewegende delen: loshangende haren samenbinden, wijde kleding vermijden.

Brandgevaar: De kans op brand is klein, maar wel reëel. Blijf daarom in de buurt als de printer aan het werk is.