Fab Charter

Het Fab Lab concept wordt kort samengevat in het Fab Charter. Wereldwijd volgen de meeste Fab Labs dit charter, dan wel een eigen variant die daar sterk op lijkt.

Fab Charter

Missie: Een Fab Lab faciliteert uitvindingen en innovatie door computergestuurde gereedschappen binnen het bereik van individuen te brengen.

Open toegang: Iedereen mag het Fab Lab gebruiken om (bijna) alles te maken (zolang dat niemand schade berokkent); je moet zelf uitvinden hoe je het doet en je moet het fablab delen met anderen.

Kennis: In het Fab Lab leer je van anderen en door het uitvoeren van projecten; je wordt geacht om opgedane kennis weer over te dragen aan anderen, en bij te dragen aan de beschikbare documentatie en gebruiksaanwijzingen.

Verantwoordelijkheid: je bent verantwoordelijk voor:

  • Veiligheid: veilig werken met de gereedschappen en machines;
  • Opruimen: het Fab Lab in een schonere staat verlaten dan dat je het aantrof;
  • Bedrijfsvoering: helpen met voorraadbeheer, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, en het melden van incidenten.

Geheimhouding: Alle ontwerpen en processen die ontwikkeld worden in een Fab Lab komen vrij beschikbaar voor persoonlijk gebruik, hoewel intellectueel eigendom naar keuze beschermd kan worden.

Commercie: Commercieel gebruik van het Fab Lab wordt niet uitgesloten, voor zover dat een vrije toegang tot het lab niet in de weg staat; commerciële activiteiten die in het lab ontkiemen worden geacht het Fab Lab op zeker moment te ontgroeien en, eenmaal tot wasdom gekomen, ook tot voordeel te strekken van de uitvinders, het lab en netwerken die tot hun succes leidden.